Vzdělávání - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Vzdělání


Pro splnění kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku.

Test zpracovaný sekretariátem MRS byl koncipován v souladu s § 10, odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb.

Testové podklady jsou rozděleny do čtyř oblastí A – rybníkářství, B – biologie, C – právní předpisy upravující lov ryb a D – praktická část poznávání ryb. Oblast A – C obsahuje v každé 60 otázek. Pro vlastní test bude zkušební komisí vybráno z každé oblasti 10 otázek, na které bude zkoušený odpovídat zakřížkováním správných odpovědí do protokolu. Otázky mohou obsahovat i více správných odpovědí (v souboru otázek je správná odpověď zvýrazněna). Správně zodpovězena je ta otázka, u které budou označeny všechny správné alternativy. Tímto vzniká možnost tvorby testů s různým stupněm obtížnosti i s vysokou variabilitou.

Hodnocení oblastí A, B, C – k úspěšnému splnění je zapotřebí správně zodpovězených osm otázek z každé oblasti.

Oblast D – poznávání ryb – pro úspěšné splnění je zapotřebí správné určení osmi z deseti předvedených druhů ryb. Zkoušený by měl u každé ryby znát rodové i druhové jméno, popřípadě určit míru ryby či dobu jejího hájení.

Celkové maximální bodové hodnocení je 40 bodů. Pro úspěšné splnění testu je zapotřebí minimálně 32 bodů.
Níže jsou uvedeny odkazy na dokumenty (vhodné k tisku) ke splnění kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku
.

Protokol o splnění kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku ZDE

Test A: Rybářství ZDE

Test B: Biologie ZDE

Test C: Legislativa ZDE

Test D: Poznávání ryb ZDE

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky