Ceny povolenek - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 
 
 

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z. s. ze dne 21. 6. 2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z. s. a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. Členské příspěvky:

Kategorie

Cena v KČ

Dospělí

450,-

Mládež

200,-

Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS, z. s.

2. Zápisné:

Kategorie

Cena v KČ

Dospělí a mládež 16–18 let

1.000,-

Zápisné hradí vždy:
Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6 Stanov MRS, z. s.
Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS, z. s.

3. Ceny povolenek pro „Členy“ (pro členy MRS a ČRS):

Druh povolení

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.250,-

1.000,-

3.400,-*

Poloviční

500,-

x

500,-

x

Měsíční

650,-

x

650,-

x

Týdenní

400,-

x

400,-

x

Denní

150,-

x

150,-

x

Mládež

300,-

x

300,-

x

* Pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!

  • Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků pobočného spolku.

  • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

4. Ceny povolenek pro „Nečleny“ (pro nečleny, pro členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky):

Druh povolenky

MP

P

Roční

5.000,-

6.000,-

Měsíční

3.000,-

4.000,-

Týdenní

1.000,-

1.500,-

Denní

400,-

600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!

Všeobecné informace:

  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.


Legenda:

  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z. s.

  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z. s.

  • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z. s. a ČRS.

  • P republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z. s. a ČRS (neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky