Domů - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně:

Vážené rybářky a vážení rybáři,
členská schůze Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Vyškov se koná v neděli 5. 3. 2017 v Sokolském domě. Prezence začíná v 8.00 hodin. Ve formátu pdf je možné stáhnout pozvánku.
      Výbor pobočného spolku Vyškov

Školení zájemců o rybářský lístek
Školení zájemců o rybářský lístek proběhne v sobotu 11. 3. 2017 - více v menu Povolenky => Školení nových členů.

Prodej povolenek v roce 2017
Prodej povolenek na rok 2017 bude probíhat v kanceláři pobočného spolku Vyškov v OD Kojál od 2. 1. 2017. Více je v menu Povolenky => Výdej povolenek, kde jsou uvedeni i držitelé čestných povolenek.
Ceny povolenek zůstavají stejné jako loni (viz Povolenky => Ceny povolenek). Navýšen byl oproti loňskému roku členský příspěvek v kategorii "Dospělí" z 400,- na 450,- Kč.

Brigádnické listy za rok 2016
Brigádnické listy za rok 2016 a jejich vyhodnocení včetně seznamu členů se splněnými a částečně splněnými brigádami jsou uvedeny v menu Akce => Brigády.

Připomenutí novely vyhlášky
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11. 4. 2017 vyhlášku č. 123/2016 Sb., která mj. nově zavádí hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června, ruší ustanovení o upřesnění denních dob lovu ve středoevropském a letním čase, zavádí prodej krátkodobých rybářských lístků (30ti denní), k jehož výdeji nebude nutné dokladovat získané kvalifikační předpoklady. 30ti denní lístek nezakládá právo držitele k následnému získání dlouhodobého rybářského lístku bez doložení kvalifikačních předpokladů. Samotný rybářský lístek neopravňuje držitele k lovu ryb bez platné povolenky k lovu vydané uživatelem rybářského revíru.

O nás

Rybářský spolek byl ustanoven úředním schválením stanov dne 19. července 1923 a prvním předsedou se stal Otmar Skopal. Podle zakládající listiny bylo účelem spolku „zvelebit rybářství v tekoucích a stojatých vodách“.

V letech 1971–2005 na Vyškovsku došlo k nárůstu členské základny až do počtu téměř 1 500 členů. To si vyžádalo postupné rozdělení místní organizace na místní skupiny, kterých bylo v roce 1975 pět. Nyní místní skupiny nejsou.

V letech 1979–1981 probíhala výstavba naší největší vody Velkého Kačence. Na jeho výstavbě se velkou měrou podíleli členové MO Vyškov. Lov udicí na Velkém Kačenci byl zahájen v roce 1981. V roce 1985 byl zaznamenán velký úhyn ryb na tomto rybníku. V rámci protipovodňových opatření byla v roce 2003 provedena oprava a zkapacitnění bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. V roce 2011 se nám podařilo díky Ministerstvu zemědělství a vedení MO Vyškova, zrealiztovat odbahnění Velkého Kačence. Dále se nám za pomocí města Rousínov podařilo vyčištit požární nádrž ve Vítovicích. V roce 2016 proběhla revitalizace Malého Kačence. Chystá se i úprava pstruhových vod jak na Rakovci 3, tak na řece Hané.

Členové pobočného spolku Vyškov (dříve MO MRS Vyškov) věnují v posledních letech velkou pozornost otázkám ekologie. Tím, že veškeré toky a nádrže pravidelně zarybňují, udržují život v našich vodách. Byl vysazen lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, mník jednovousý atd. Poděkování patří všem členům pobočného spolku Vyškov (dříve MO MRS Vyškov), kteří se na této činnosti podíleli a podílejí.       

Předsedové MO MRS Vyškov (od roku 2016 pobočného spolku Vyškov):

  • Arnošt BRUZDA

  • Zdeněk NAVRÁTIL

  • Zdeněk MATULA

  • Petr UHLÍŘ

  • Radoslav KOTÍK - současný předseda


V roce 2007 měla MO Vyškov 999 dospělých členů, z tohoto počtu bylo 125 důchodců a 39 žen. Dále v kategorii mládeže 16–18 let jsme měli v roce 2007 91 členů a v kategorii dětí ve věku 8–15 let to bylo 91 členů. Celkem ve všech kategoriích čítala v roce 2007 naše členská základna 1 181 členů. K 28. 2. 2015 měla naše místní organiizace 1 014 členů (dospělí: 886, poloviční: 35, mládež: 93). K 30. 11. 2015 měla pak naše místní organiizace 1 117 členů (dospělí: 946, poloviční: 37, mládež: 134). V roce 2016 ke dni 29. 2. 2016 čítal náš pobočný spolek Vyškov 1 000 členů (z toho 90 dětí, tj. mládeže do 16 let).

TOPlist
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky