Domů - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně:

Rybářské závody na Kačenci ve Vyškově
Rybářské závody na Velkém Kačenci (Kačenec spodní) proběhnou dne 4. 6. 2016. Další informace jsou zveřejněny v menu Akce MO => Závody.
                                    Srdečně zve výbor pobočného spolku Vyškov

Školení zájemců o rybářský lístek
Školení zájemců o rybářský lístek proběhne v sobotu 11. 6. 2016 - více v menu Povolenky => Školení nových členů.

Prodej povolenek v květnu a v červnu 2016
V květnu a v červnu 2016 bude prodej povolenek v pondělí a ve středu. Více je v menu Povolenky.

Sumarizace 2015
Sumarizace za rok 2015 revírů pobočného spolku pověřeného hospodařením Vyškov jsou v menu Sumarizace.


Ukončení rybolovu na rybníku Chobot
Vzledem k tomu, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství o odvolání MRS ve věci vyjmutí rybníka Chobot z rybářského revíru Rakovec 2 nabylo právní moci, informujeme členy MRS, z. s. o ukončení rybolovu na uvedeném rybníku. Obec Nemojany zajišťuje vyvěšení informačních tabulek v prostoru rybníka.
   Informace je od místostarosty obce Nemojany, pana Miroslava Jonáše

O nás

Rybářský spolek byl ustanoven úředním schválením stanov dne 19. července 1923 a prvním předsedou se stal Otmar Skopal. Podle zakládající listiny bylo účelem spolku „zvelebit rybářství v tekoucích a stojatých vodách“.

V letech 1971–2005 na Vyškovsku došlo k nárůstu členské základny až do počtu téměř 1 500 členů. To si vyžádalo postupné rozdělení místní organizace na místní skupiny, kterých bylo v roce 1975 pět. Nyní místní skupiny nejsou.

V letech 1979–1981 probíhala výstavba naší největší vody Velkého Kačence. Na jeho výstavbě se velkou měrou podíleli členové MO Vyškov. Lov udicí na Velkém Kačenci byl zahájen v roce 1981. V roce 1985 byl zaznamenán velký úhyn ryb na tomto rybníku. V rámci protipovodňových opatření byla v roce 2003 provedena oprava a zkapacitnění bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. V roce 2011 se nám podařilo díky Ministerstvu zemědělství a vedení MO Vyškova, zrealiztovat odbahnění Velkého Kačence. Dále se nám za pomocí města Rousínov podařilo vyčištit požární nádrž ve Vítovicích. Současně se plánuje a pracuje na revitalizaci Malého Kačence. Chystá se i úprava pstruhových vod jak na Rakovci 3, tak na řece Hané.

Členové MO MRS Vyškov věnují v posledních letech velkou pozornost otázkám ekologie. Tím, že veškeré toky a nádrže pravidelně zarybňují, udržují život v našich vodách. Byl vysazen lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, mník jednovousý atd. Poděkování patří všem členům MO Vyškov, kteří se na této činnosti podíleli a podílejí.       

Předsedové MO MRS Vyškov:

  • Arnošt BRUZDA

  • Zdeněk NAVRÁTIL

  • Zdeněk MATULA

  • Petr UHLÍŘ

  • Radoslav KOTÍK - současný předseda


V roce 2007 měla MO Vyškov 999 dospělých členů, z tohoto počtu bylo 125 důchodců a 39 žen. Dále v kategorii mládeže 16–18 let jsme měli v roce 2007 91 členů a v kategorii dětí ve věku 8–15 let to bylo 91 členů. Celkem ve všech kategoriích čítala v roce 2007 naše členská základna 1181 členů. K 28. 2. 2015 měla naše místní organiizace 1014 členů (dospělí: 886, poloviční: 35, mládež: 93). K 30. 11. 2015 měla pak naše místní organiizace 1117 členů (dospělí: 946, poloviční: 37, mládež: 134). V roce 2016 ke dni 29. 2. čítala náš MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov 1000 členů (z toho je 90 dětí, tj. mládeže do 16 let).

TOPlist
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky