Domů - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuálně:

Modrá – Živá voda a Archeoskanzen, Velehrad – podzemí baziliky
V sobotu 15. 6. 2024 připravil náš spolek výlet dětí a mládeže do Modré a Velehradu. Nejprve jsme navštívili Živou vodu, kde jsme viděli vyzy, jesetery, kapry, karase, bolena, parmu, tlouště, candáta, okouna, sumce, cejny, lína, úhoře, perlíny, plotice, střevličky. Následně byla návštěva Archeoskanzenu. Ve Velehradě byl oběd a po obědě jsme zamířili do podzemí baziliky s expozicí Martyrion. Žádné dítě jsme v podzemí nenechali. A cesta domů.

Zlatá udice 2024
Pobočný spolek Vyškov MRS, z. s. uspořádal pro děti a mládež do 15 let rybářské závody Zlatá udice 2024, které se konaly v sobotu 1. 6. 2024 ve Vyškově na Malém Kačenci. Soutěže se mohly zúčastnit a zúčastnily se děti bez rybářského lístku/povolenky a děti, které nenavštěvují rybářský kroužek. Celkem soutěžilo 29 dětí od 3 do 15 let, které chytily 140 ks ryb v součtové délce 33,72 m.

Ve středu 12. 6. 2024 se nebudou prodávat povolenky
Z důvodu nemoci nebude probíhat v kanceláři pobočného spolku Vyškov v OD Kojál prodej povolenek.

Prodej povolenek v roce 2024
Prodej povolenek na rok 2024 bude probíhat v kanceláři pobočného spolku Vyškov v OD Kojál od středy 3. 1. 2024 (nastala změna místnosti pobočného spolku Vyškov – letos je prodej v místnosti nad Chytrou lékárnou ve 2. patře) na adrese Nádražní 2/1. Prosíme a žádáme o dodržování základních zdravotních opatření a také pracovní doby! Více je v menu Povolenky => Výdej povolenek.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Informace a sdělení poskytované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které se použije ode dne 25. května 2018, subjektu údajů správcem při získávání osobních údajů od subjektu údajů je uvedeno zde.


Sraz bude v kanceláři pobočného spolku Vyškov v OD Kojál (v místnosti nad Chytrou lékárnou ve 2. patře na adrese Nádražní 2/1). Více je v menu Povolenky => Školení nových členů.

-->

O nás

Rybářský spolek byl ustanoven úředním schválením stanov dne 19. července 1923 a prvním předsedou se stal Otmar Skopal. Podle zakládající listiny bylo účelem spolku „zvelebit rybářství v tekoucích a stojatých vodách“.

V letech 1971–2005 na Vyškovsku došlo k nárůstu členské základny až do počtu téměř 1 500 členů. To si vyžádalo postupné rozdělení místní organizace na místní skupiny, kterých bylo v roce 1975 pět. Nyní místní skupiny nejsou.

V letech 1979–1981 probíhala výstavba naší největší vody Velkého Kačence. Na jeho výstavbě se velkou měrou podíleli členové MO Vyškov. Lov udicí na Velkém Kačenci byl zahájen v roce 1981. V roce 1985 byl zaznamenán velký úhyn ryb na tomto rybníku. V rámci protipovodňových opatření byla v roce 2003 provedena oprava a zkapacitnění bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. V roce 2011 se nám podařilo díky Ministerstvu zemědělství a vedení MO Vyškova, zrealiztovat odbahnění Velkého Kačence. Dále se nám za pomocí města Rousínov podařilo vyčištit požární nádrž ve Vítovicích. V roce 2016 proběhla revitalizace Malého Kačence. Chystá se i úprava pstruhových vod jak na Rakovci 3, tak na řece Hané.

Členové pobočného spolku Vyškov (dříve MO MRS Vyškov) věnují v posledních letech velkou pozornost otázkám ekologie. Tím, že veškeré toky a nádrže pravidelně zarybňují, udržují život v našich vodách. Byl vysazen lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, mník jednovousý atd. Poděkování patří všem členům pobočného spolku Vyškov (dříve MO MRS Vyškov), kteří se na této činnosti podíleli a podílejí.       


V roce 2007 měla MO Vyškov 999 dospělých členů, z tohoto počtu bylo 125 důchodců a 39 žen. Dále v kategorii mládeže 16–18 let jsme měli v roce 2007 91 členů a v kategorii dětí ve věku 8–15 let to bylo 91 členů. Celkem ve všech kategoriích čítala v roce 2007 naše členská základna 1 181 členů. K 28. 2. 2015 měla naše místní organiizace 1 014 členů (dospělí: 886, poloviční: 35, mládež: 93). K 30. 11. 2015 měla naše místní organiizace 1 117 členů (dospělí: 946, poloviční: 37, mládež: 134). V roce 2016 ke dni 29. 2. 2016 čítal náš pobočný spolek Vyškov 1 000 členů (z toho 90 dětí, tj. mládeže do 16 let). K 31. 12. 2016 měl náš pobočný spolek 1 132 členů (nad 16 let: 989, mládež do 16 let: 143). V roce 2017 ke dni 28. 2. 2017 čítal náš pobočný spolek Vyškov 927 členů (z toho 86 dětí, tj. mládeže do 16 let). Na konci roku 2017 bylo ve spolku 1 035 členů (120 mládeže a 915 starších 16 let). V roce 2018 ke dni 28. 2. 2018 čítal náš pobočný spolek Vyškov 920 členů (z toho 85 dětí, tj. mládeže do 16 let). Na konci roku 2018 bylo ve spolku 1 051 členů (144 mládeže a 909 starších 16 let).V roce 2019 ke dni 28. 2. 2019 čítal náš pobočný spolek Vyškov 972 členů (z toho 110 dětí, tj. mládeže do 16 let). Na konci roku 2019 bylo ve spolku 1 051 členů (139 mládeže a 912 starších 16 let). Na konci roku 2020 bylo ve spolku 1 025 členů (131 mládeže a 894 starších 16 let). Na konci roku 2021 je ve spolku 1 013 členů (126 mládeže a 887 starších 16 let). Na konci roku 2022 bylo ve spolku 1 052 členů (161 mládeže a 891 starších 16 let). Na konci roku 2023 bylo ve spolku 1 046 členů (167 mládeže do 15 let a 879 starších 16 let).

.

TOPlist
 
Domů | Historie | Povolenky | Akce | Sumarizace | Ke stažení | Fotofalerie | Revíry | Dokumenty | Vzdělávání | Kontakty | Hlavní mapa webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky